DSpace Repository

Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek

Show simple item record

dc.creator Victor van den Bersselaar
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2013-05-30T11:36:12Z
dc.date.available 2013-05-30T11:36:12Z
dc.date.issued 2013-05-30
dc.identifier http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/262
dc.identifier http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=18768830&date=2011&volume=20&issue=2&spage=24
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4705
dc.description <b>Never kiss a frog again? About neurosocial interventions and existential ethics.</b>
 In <i>De Vrije wil bestaat niet</i> [There is No Freedom of the Will] Victor Lamme pleads for neurological research into social interventions. I support his plea, but not without some critical considerations. Lamme disputes on neurological grounds the existence of a free will, but he neglects the difference between free will and freedom. As a result he exposes to risk the freedom of the individual to embrace, but also to refuse social interventions. In addition he pleads for a neurological founded utilitarian approach of the training and correction of human behaviour. However, implicitly Lamme’s view on the communicative function of the speech centre in the brain sustains neurologically the relevance of public debate on rules of behaviour and of personal freedom. It would reinforce his plea considerably if he would develop this line of argument and connect it with existential ethics (virtue ethics, care ethics) which is, as I argue, also neurological relevant as a framework for research into social interventions.
 
 <b>Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek</b>
 Victor Lamme pleit in <i>De vrije wil bestaat niet</i> voor neurologisch onderzoek naar sociale interventies. Ik val hem bij, maar plaats ook kritische kanttekeningen. Lamme betwist op neurologische gronden het bestaan van een vrije wil, maar hij veronachtzaamt het verschil tussen vrije wil en vrijheid. Daarmee zet hij de vrijheid van het individu om sociale interventies te omarmen, maar ook te weigeren, op het spel. Lamme pleit bovendien voor een neurologisch gefundeerde utilitaristische benadering van de training en correctie van menselijk gedrag. Zijn visie op de communicatieve functie van het taalcentrum in de hersenen ondersteunt echter impliciet de neurologische relevantie van het publieke debat over gedragsregels en van persoonlijke vrijheid.
 Het zou zijn pleidooi aanzienlijk versterken als hij dat nader zou uitwerken en daarvoor aansluiting zou zoeken bij de bestaansethiek (deugd- en zorgethiek) die, zoals ik laat zien, neurologisch net zo relevant is als kader voor onderzoek naar sociale interventies.
dc.language dut
dc.publisher Utrecht University of Applied Sciences
dc.source Journal of Social Intervention : Theory and Practice
dc.subject Neurology
dc.subject social intervention
dc.subject utilitarianism
dc.subject existential ethics
dc.subject virtues
dc.subject Neurologie
dc.subject sociale interventie
dc.subject utilitarisme
dc.subject bestaansethiek
dc.subject deugden
dc.title Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account