DSpace Repository

Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

Show simple item record

dc.creator Ton Notten
dc.creator Toby Witte
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2013-05-30T11:35:42Z
dc.date.available 2013-05-30T11:35:42Z
dc.date.issued 2013-05-30
dc.identifier http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/261
dc.identifier http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=18768830&date=2011&volume=20&issue=2&spage=54
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4700
dc.description <b>Radicalization among Muslim youth in Rotterdam?</b>
 Intelligence and security services in the Netherlands monitor radicalization among Islamic communities very closely. Especially Muslim youth is assumed to be receptive for radical ideas, according to public reports of the General Intelligence and Security Service of the Netherlands (AIVD), the National Coordinator for Counter-terrorism (NCTb) and the Information Network Radicalization (ISPR). In this article, the accuracy of those reports is questioned, as in the city of Rotterdam in the Netherlands; hardly any signs of radicalization are noticeable. The city does have a problem concerning radicalization in an indirect manner, however, as the cultural and normative differences between populations – Muslims and non-Muslims – increase. This article argues that polarization – instead of radicalization – poses the real problem. Rather unclear definitions of the concept of “radicalization” are discussed. Current developments in Rotterdam are described. 
 
 <b>Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?</b>
 Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR), ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.
dc.language dut
dc.publisher Utrecht University of Applied Sciences
dc.source Journal of Social Intervention : Theory and Practice
dc.subject Extremism
dc.subject radicalization
dc.subject polarization
dc.subject Muslim youth
dc.subject terrorism
dc.subject Extremisme
dc.subject radicalisering
dc.subject polarisering
dc.subject moslimjongeren
dc.subject terrorisme
dc.title Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account