DSpace Repository

Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management

Show simple item record

dc.creator Sarah Banks
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2013-05-30T11:35:12Z
dc.date.available 2013-05-30T11:35:12Z
dc.date.issued 2013-05-30
dc.identifier http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/260
dc.identifier http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=18768830&date=2011&volume=20&issue=2&spage=5
dc.identifier.uri http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4695
dc.description <b>Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management</b>
 This article examines the growth of interest in social work ethics in the context of neo-liberal policies and the growth of managerialism in public service professions. Taking the United Kingdom as an example, while drawing links with trends across Europe and other countries in the global
 North, the article traces the development of the “New Public Management” (NPM) since the 1990s. NPM is characterized as stressing the importance of measurable outputs, targets and cost effectiveness in the provision of public services. The article considers the extent to which the growth of interest in ethics in social work is part of a progressive movement to offer a critique of NPM through emphasizing professional agency and social justice. Alternatively, the growth of interest in ethics can be viewed as part of the NPM, with a focus on ethics as regulation of professional conduct. The article concludes by emphasizing the importance of reclaiming
 professional ethics for social work, outlining a preliminary framework for a situated ethics of social justice.
 
 <b>Ethiek in een tijd van schaarste: sociaal werk en opkomend New Public Management</b>
 In dit artikel wordt de groeiende belangstelling voor ethiek in het sociaal werk onder de loep genomen, en in de context geplaatst van het huidige neo-liberaal beleid en het groeiende
 <i>managerialism</i> in de publieke sector. De ontwikkeling van New Public Management (NPM) vanaf de jaren negentig wordt beschreven, waarbij de situatie in Groot-Brittanie als uitgangspunt wordt genomen, maar eveneens verbindingen worden gelegd met tendensen die elders in Europa
 waarneembaar zijn. Kenmerkend voor NPM is de nadruk die deze stroming legt op meetbare output, meetbare doelen en efficiëntie bij de levering van publieke diensten. In het artikel vraagt de auteur zich af of de groeiende belangstelling voor ethiek in het sociaal werk onderdeel is van een progressieve beweging die kritiek op NPM geeft, onder andere door nadruk te leggen op professionele autonomie en sociale rechtvaardigheid. Een alternatief is dat ethiek vooral als
 regulerings- en sturingsmechanisme voor professionals wordt gezien, waarmee de groeiende belangstelling voor ethiek juist als onderdeel gezien kan worden van NPM. Tot besluit wordt
 benadrukt dat het van belang is om aandacht te besteden aan ethiek in de sociale sector, waarbij de auteur een eerste kader voor een situationele ethiek van sociale rechtvaardigheid schetst, die daarbij bruikbaar kan zijn.
dc.language eng
dc.publisher Utrecht University of Applied Sciences
dc.source Journal of Social Intervention : Theory and Practice
dc.subject Social work ethics
dc.subject new public management
dc.subject austerity
dc.subject social justice
dc.subject Beroepsethiek
dc.subject sociaal werk
dc.subject schaarste
dc.subject sociale rechtvaardigheid
dc.title Ethics in an age of austerity: Social work and the evolving New Public Management


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account